Obsah

Rok 2014

Zmluva o dotácii 6/2014 Stiahnuté: 195x

Zmluva o dotácii 5/2014 Stiahnuté: 181x

Zmluva o dotácii 4/2014 Stiahnuté: 191x

Zmluva o dotácii 3/2014 Stiahnuté: 189x

Zmluva o dotácii 1/2014 Stiahnuté: 182x

Rok 2013

Zmluva o poskytovaní údajov z KN Stiahnuté: 188x

Zmluva o dielo č. 7/2013 Stiahnuté: 207x

Zmluva o nájme Stiahnuté: 229x

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Stiahnuté: 203x

Zmluva o prevádzkovani kanalizácie Stiahnuté: 370x

Kúpna zmluva č. 3/2013 Stiahnuté: 193x

Dodatok k zmluve o dielo 4/2013 Stiahnuté: 188x

Dodatok o spoločnej úradovni Stiahnuté: 233x

Dodatok o dotácii Stiahnuté: 193x

Kúpna zmluva č. 1/2013 Stiahnuté: 300x

Zmluva o dielo č. 6 Stiahnuté: 179x

Kúpna zmluva č.2/2013 Stiahnuté: 208x

Zmluva o dodávke elektriny NN Stiahnuté: 200x

Zmluva o dodávke elektriny VN Stiahnuté: 184x

Zmluva o dielo č. 5 Stiahnuté: 193x

Stránka